Min metode

Vejen til indre stilhed og overgivelse

er en gren af Non-Dual Terapi og bygger bl. andet på Advaita. Metoden kombinerer østens visdom med nutidens vestlige udviklingspsykologi. Fri for religiøsitet eller en bestemt trosretning.
Den er universel og essencen af mere end 35 års erfaring med både egen personlig udvikling og som terapeut og underviser.
Målet er “indre stilhed” og det vigtigste redskab er overgivelse.

Se mine referencer og uddannelser her

Kindness of the Heart

Om “Vejen til indre stilhed og overgivelse”.

Målet er, sammen med dig, at forbinde dit individuelle selv, din personlige historie med dit højere selv, din kerne – i et kærligt og trygt rum.

Essencen i Non-Dual Terapi er at du allerede er HEL. Der er intet der skal “fikses”. Processen består af, at afdække og afvikle de forhindringer, såsom gamle mønstre, barndomstraumer eller relationsproblemer, der står i vejen for at du kan opleve og hvile i din naturlige tilstand, at være i harmoni med virkeligheden.

Du kan tage en hvilken som helst problemstilling op, som du ønsker at belyse. Alt er velkommen. Vi formulerer sammen en positiv intention og målsætning, som vi arbejder hen imod, i dit tempo.

Tilgivelse, accept, tillid, sårbarhed, at tillade, mod, medfølelse, mindre kontrol og fred er nogle af nøgleordene på vejen.

Ved at frigøre og transformere energien i blokeringer og forhindringer, aktiverer du din iboende skaberkraft. Dine inderste længsler og drømme har fortjent det. Ingen drømme er for store til at blive opfyldt, det liv du møder undervejs og resultatet kan ikke kontrolleres. Vores veje er forskellige…

Mine værktøjer er:

Samtale og Self-Inquiry

Vi udforsker og undersøger virkeligheden i dine tanker og følelser – virkeligheden i det der sker i nu’et.
Self-Inquiry er en vedvarende indre opmærksomhed på, “hvem jeg er”, og er med til at afsløre uvirkeligheden af det “jeg” tænker.

Kropsorienteret terapi

Kropssansning, Bio-energetik og yoga, at mærke blokeringer og følelser kropsligt, at mobilisere og rumme livsenergi, arbejde med fastlåste følelser og åndedrættet.

Nærende og helende berøring

Med det formål at mobilisere dybereliggende energistrømme, fremme bevidst nærende kontakt med krop og følelser, afspænding og accept.

Drømme

At finde livsenergien i dine drømme og det ubevidste. Drømmearbejde udføres ifølge C.G. Jung på den hypotese, at alle elementer og symboler i drømme er sider af drømmeren selv.

Meditation og afspænding

Selvfordybelse, opmærksomhed og indre guidance.

Grundpiller ved ”Vejen til indre stilhed og overgivelse”.

 • Essensen i vores væren er kærlighed.
 • Sundhed er indre fred, Healing er at give slip på frygt.
 • At give og modtage er det samme.
 • Vi kan give slip på fortid og fremtid.
 • Nuet er den eneste tid der er og hvert øjeblik er til, for at give.
 • Vi kan lære at elske os selv og andre ved at tilgive, i stedet for at dømme.
 • Vi kan blive kærligheds-finder fremfor fejl-finder.
 • Vi kan vælge og styre os henimod fred i det indre, uanset hvad der skeer i det ydre.
 • Vi kan fokusere på helheden i livet i stedet for på dele af det.
 • Siden kærligheden er evigt, behøver man ikke frygte døden.
 • Vi kan altid se os selv og andre med kærlighedens øjne – modsæt fyldt med frygt med et råb om hjælp og efter kærlighed.

Life is really simple - but we insist on making it complicated - Confucius